Sökresultat

 • Tillstånd (17)
 • Mer än ett år sedan (17)
 • Dumpning (5)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Muddring (3)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenkraft (7)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (9)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (2)

 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Yttranden (3)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (13)
 • Publikation (1)
 • Yttrande (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rättsfall

Rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Faktasida: Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

Faktasida: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Faktasida: Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

Faktasida: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

Faktasida: Edeforsens vattenkraftverk i Ljusnan

Edeforsens vattenkraftverk i Ljusnan

Domstolarna avslår ansökan med hänsyn till att åtgärderna innebär mer än en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Publikation: Bättre rådlös än rådvill?

Bättre rådlös än rådvill?

Den här rapporten är en utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområde.

Faktasida: Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.

Faktasida: Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Havs- och vattenmyndigheten är sedan 1 juli 2011 utpekad bevakningsmyndighet enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

Faktasida: Göteborgs hamn, dumpning

Göteborgs hamn, dumpning

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning