Sökresultat

  • Statistik (2)
  • Data och statistik (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Fritidsfiske (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Andra myndigheters officiella statistik

Andra myndigheters officiella statistik

Flera andra myndigheter publicerar officiell statistik som berör fiske samt havs- och vattenmiljön. Här har vi gjort en sammanställning för att göra den officiella statistiken tillgängling för användare.

Faktasida: Statistiska Meddelanden 2017

Statistiska Meddelanden 2017

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.