1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 2. Publicerad: 2 december 2019

  Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

 3. Publicerad: 14 juni 2018

  Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

 4. Publicerad: 9 mars 2018 Uppdaterad: 10 februari 2020

  Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

 5. Publicerad: 27 februari 2018

  Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

 6. Publicerad: 21 december 2018

  Description of eight projects that have received funding from the Marine and Aquatic Environment Grant for 2014-2017

 7. Publicerad: 31 januari 2014

  Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av särskild reglering.

 8. Publicerad: 29 oktober 2013

  Sedan flera år har länsstyrelser, fiskare och boende vid Hanöbukten rapporterat miljöproblem med vattnet och fisken. I januari 2013 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att utreda möjliga orsaker.

 9. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 10. Publicerad: 1 november 2016

  Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat.