Sökresultat

  • Kalkning (3)
  • Rapport (3)
  • Publikation (3)

  • Publikationer (3)

  • Publikation (3)

  • Mer än ett år sedan (3)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten

Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten

Den svenska kalkningsverksamheten har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I några län behövs ytterligare kvalitetsförbättringar.

Publikation: Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Rapporten redovisar en kartläggning av kalkningsverksamhetens resurser samt arbetsfördelningen, tidsanvändningen och kostnaderna på länsnivå.

Publikation: Effekter av kalkning på myrvegetation

Effekter av kalkning på myrvegetation

Rapporten beskriver vilka vegetationsförändringar som uppstår i våtmarker efter kalkning. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på en långtidsstudie av ett 30-tal kalkade kärr och mader.