1. Publicerad: 4 februari 2020 Uppdaterad: 3 juni 2020

  En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

 2. Publicerad: 23 maj 2016

  Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

 3. Publicerad: 29 januari 2019

  Slutsatser av utredningar till grund för uppdateringen av beskrivningen av delprogrammet.

 4. Publicerad: 24 januari 2019

  Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

 5. Publicerad: 25 september 2018

  Utvärderingen omfattar övervakningsprogram med fysikalisk-kemiska variablerna i den fria vattenmassan i kust och utsjö.

 6. Publicerad: 16 juli 2018

  En jämförelse av molekylärbiologisk metodik och mikroskopi.

 7. Publicerad: 31 maj 2018

  En jämförelsestudie mellan pump och trål.

 8. Publicerad: 16 mars 2018

  Förändringens vindar blåser, så även över Sötvatten-rapporten. Från och med nästa år kommer Havs- och vattenmyndigheten att förändra rapporteringen av miljöövervakningen. Då slutar vi att trycka rapporten Sötvatten och samlar istället resultat från miljöövervakningen av alla vatten i en digital plattform.

 9. Publicerad: 27 februari 2018

  Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

 10. Publicerad: 15 december 2017

  EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.