1. Publicerad: 30 juni 2020

  Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra.

 2. Publicerad: 26 januari 2018

  Report from the Third Expert Workshop on Marine Protected Area networks in the Arctic, organised by Sweden and Finland under the auspices of the PAME working group of the Arctic Council in Helsinki, Finland, 21-22 September 2017.

 3. Publicerad: 19 december 2016

  This study identifies gaps between SDG:s 6 and 14 in the 2030 Agenda for Sustainable Development and suggests solutions for how to reduce this gaps.

 4. Publicerad: 5 april 2017

  I september 2015 antog FN en ny hållbarhetsagenda för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål som är integrerade, odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 5. Publicerad: 12 juni 2017

  Inför FN:s förberedande konferens i New York den 15-16 februari 2017 beställde regeringskansliet sju analysunderlag inom olika områden. Till den stora Havskonferensen 5-9 juni var analysunderlagen kompletterade med ytterligare två publikationer.

 6. Publicerad: 24 april 2017

  Denna rapport presenterar resultat från en granskning av hur Sverige genomför de beslut, rekommendationer och andra överenskommelser som antagits av OSPAR.

 7. Publicerad: 26 januari 2018

  I denna rapport presenteras slutsatser från en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Rapporten finns bara på engelska.