Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification

I denna rapport presenteras slutsatser från en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Rapporten finns bara på engelska.

Sammanfattning

HaV representerar Sverige i Protection of the Arctic Marine Environment (PAME), en av Arktiska rådets arbetsgrupper. PAME arbetar bland annat med marint områdesskydd och marint skräp i Arktis.

Ett av HaV:s åtaganden i arbetet var att ordna en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Sextiotre marina experter från tolv länder medverkande under workshopens två dagar, 21-22 september 2017. Deltagarna diskuterade hur marint områdesskydd potentiellt kan ge skydd för de biologiska förändringar som sker i Arktis på grund av uppvärmning och försurning.

I denna rapport presenteras slutsatser från workshopen. Bland annat att forskare betonade att det redan idag finns mer än tillräckligt med vetenskap för att börja processen med att implementera marint områdesskydd även i det internationella vattnet i Arktis (kuststaterna gör det redan för sina nationella vatten). Forskarna kunde även konstatera att den biologiska påverkan i Arktis, på grund av varmare klimat, mindre och tunnare is, samt ökad försurning bidrar till signifikanta förändringar av de Arktiska ekosystemen. Samarbete kring forskning, övervakning och förvaltning är därför avgörande för att försöka öka resiliensen i Arktis.

Publicerad: 2018-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion