Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Tillstånd (5)
 • Senaste året (5)
 • Dumpning (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Vägledning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Dokument: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Dialog om gruvverksamhet

Dialog om gruvverksamhet

Havs- och vattenmyndigheten har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet. Målet var att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och projektet resulterade i en handbok.

Dokument: Göteborgs hamn, dumpning

Göteborgs hamn, dumpning

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning