Sökresultat

 • Försurning (1)
 • Miljödata (1)
 • Sötvatten (1)
 • Faktasida (1)
 • Senaste året (1)
 • Grundvatten (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Sötvatten (1)

 • Data och statistik (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Alkalinitet i grundvatten

Alkalinitet i grundvatten

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat under det senaste decenniet, men detta återspeglas inte i någon generell ökning av alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Det framgår av resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.