1. Publicerad: 20 juni 2019 Uppdaterad: 9 juni 2020

  Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till:

 2. Publicerad: 25 oktober 2017 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Miljö-dna-metoder har en stor potential för att tidigt upptäcka en svag dna-signal som kan ge en varning om en pågående invasion. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de sista åren jobbat med att utveckla metoder för övervakning i marin miljö.

 3. Publicerad: 13 september 2017 Uppdaterad: 17 september 2019

  I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

 4. Publicerad: 1 september 2017

  Vi arbetar med att övervaka spridning av invasiva främmande arter i både hav och sötvatten. Genom bra övervakningsmetoder kan vi upptäcka spridning tidigt och snabbt vidta åtgärder.

 5. Publicerad: 7 juni 2017 Uppdaterad: 24 augusti 2018

  Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

 6. Publicerad: 23 augusti 2018

  I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.

 7. Publicerad: 21 september 2016 Uppdaterad: 24 augusti 2018

  Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

 8. Publicerad: 25 juni 2014

  Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.