Sökresultat

  • Lagstiftning (2)
  • Miljömål och direktiv (2)
  • Senaste året (2)
  • Havsförvaltning (1)
  • Vattenförvaltning (1)

  • Faktasida (2)

  • Senaste veckan (1)
  • Senaste månaden (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: Vattendirektivet

Vattendirektivet

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.