Sökresultat

 • Handbok (2)
 • Publikation (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Fiskevård (1)
 • Försurning (1)
 • Kalkning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Restaurering (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Publikationer (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.

Publikation: Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag

Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag

Målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i försurade sjöar och vattendrag i väntan på att de ska återhämta sig från försurningen. Syftet med denna handbok är att effektivisera, samordna och öka kvaliteten i kalkningsarbetet.