Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Regler (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Handel (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Remiss (1)

 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)
 • Remiss (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Överenskommelser om fiskefrågor i Torne älv inom Gränsälvsöverenskommelsen

Överenskommelser om fiskefrågor i Torne älv inom Gränsälvsöverenskommelsen

Torne älv svarar för 50 procent av hela produktionen av lax i Östersjöområdet och räknas som en av världens mest produktiva laxälvar. I gränsälvsöverenskommelsen ingår en särskild fiskestadga för älven och kustvattenområdet utanför mynningen. Enligt stadgan ska Sverige och Finland årligen förhandla om anpassningar av stadgan till nya förhållanden för bestånden och fisket.

Publikation: Torsk, fiskeregler och biologi

Torsk, fiskeregler och biologi

De kustnära bestånden av torskfiskar är idag starkt hotade och flera åtgärder har vidtagits för att rädda dem. Förbudet är till för att skydda dessa fiskar under och efter leken.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.