Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Fiskar (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Karpfiskar (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Arter (1)
 • Publikationer (2)

 • Art (1)
 • Publikation (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Vimma och id

Vimma och id

Vimma och id är två av våra största mörtfiskar. De är ändå relativt okända för många, och det saknas kunskap om deras fullständiga livscykler. Ett nytt åtgärdsprogram sammanfattar vad som behövs för att bevara arterna i Sverige.

Publikation: Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Fiskeriverket har utrett behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.

Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.