Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Fiskar (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Fredade arter (1)
 • Publikation (3)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Publikationer (3)

 • Publikation (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.

Publikation: Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra aspens (Aspius aspius) framtida överlevnad i landet. Det är ett vägledande, men ej legalt bindande, aktionsprogram.

Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.