Sökresultat

  • Arter med åtgärdsprogram (2)
  • Fiskar (2)
  • Publikationer (2)
  • Senaste året (2)
  • Fredade arter (1)
  • Publikation (2)
  • Visa fler

  • Publikation (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra aspens (Aspius aspius) framtida överlevnad i landet. Det är ett vägledande, men ej legalt bindande, aktionsprogram.

Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.