Sökresultat

  • Dricksvatten (1)
  • Publikation (1)
  • Publikation (1)
  • Senaste året (1)
  • Grundvatten (1)
  • Rapport (1)
  • Visa fler

  • Publikationer (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.