Sökresultat

 • Anslag (58)
 • Anslag och bidrag (58)
 • Bidrag (58)
 • Blanketter (2)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (4)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (14)
 • Restaurering (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (45)
 • Utlysning (13)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (49)
 • Mer än ett år sedan (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Faktasida: Aktuella forskningsutlysningar

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Faktasida: Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020

Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget för skrivarstöd för framtagandet av en ansökan till EU:s LIFE-program inför ansökningsåret 2020. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer.

Faktasida: Stöd till fiske och vattenbruk

Stöd till fiske och vattenbruk

Havs- och fiskeriprogrammet 2014 - 2020 består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Faktasida: Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.

Faktasida: Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkrafts-företagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Faktasida: Fiskeavgiftsmedel

Fiskeavgiftsmedel

Fiskeavgifter kan användas som kompensation för skada på fisket.

Faktasida: Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Det finns bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande.