Sökresultat

 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (2)
 • Publikation (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Rapport (1)

 • Publikationer (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

Publikation: Samhällsekonomiska konsekvensanalyser av att nå god havsmiljö

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser av att nå god havsmiljö

Rapporten syftar till att värdera den samhällsekonomiska nyttan av att nå god miljöstatus för fiske och marin turism.