Sökresultat

  • Tillstånd (2)
  • Faktasida (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Dumpning (1)
  • Muddring (1)

  • Vägledningar (1)
  • Konventioner (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Havs- och vattenmyndigheten är sedan 1 juli 2011 utpekad bevakningsmyndighet enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.