Sökresultat

 • Tillstånd (3)
 • Faktasida (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Kvoter (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Vägledningar (1)
 • Konventioner (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Havs- och vattenmyndigheten är sedan 1 juli 2011 utpekad bevakningsmyndighet enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

Faktasida: E-tjänsten Fiskerätt

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.