Sökresultat

  • Muddring (2)
  • Faktasida (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Dumpning (1)
  • Tillstånd (1)

  • Vägledningar (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Faktasida: Rättsfall om muddring

Rättsfall om muddring

Muddringar, grävningar och utfyllnader i vattenområden påverkar vattenmiljön.