Sökresultat

 • Marina däggdjur (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Avtal (1)
 • Fiskar (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Visa fler

 • Arter (1)
 • Konventioner (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.

Faktasida: Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Dina observationer i naturen kan vara viktiga. Exempelvis kan du rapportera fynd av sjuka eller döda fiskar, eller om du ser tumlare eller hittar en död sådan. Här kan du se var du ska vända dig för respektive art.