Sökresultat

 • Muddring (6)
 • Dokument (6)
 • Dumpning (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenverksamhet (3)

 • Vägledningar (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Föreläggande om återställande av havsvik

Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Dokument: Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.

Dokument: Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen angående muddring i Älvsborgshamnen och påverkan på ålgräs

Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen angående muddring i Älvsborgshamnen och påverkan på ålgräs

Mark- och miljööverdomstolen ändrar två villkor satta av mark- och miljödomstolen gällande dels tid för grumlande arbeten dels kontroll av grumlande arbeten i syfte att skydda en närliggande ålgräsäng.

Dokument: Presentationer från handläggarträffar om vattenverksamhet

Presentationer från handläggarträffar om vattenverksamhet

Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas

Dokument: Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

Ärendet bör återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.