Sökresultat

  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Art (1)
  • Senaste månaden (1)
  • Ryggradslösa djur (1)

  • Arter (1)

  • Senaste veckan (1)
  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Flodkräfta

Flodkräfta

Den svenska flodkräftan har minskat dramatiskt i takt med att signalkräftan har ökat. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad och det behövs åtgärder för att säkra livsmiljöer åt de flodkräftor som finns kvar.