Sökresultat

Spårbarhet (11)
Fångstmottagare (2)
Föreskrift (1)
Handel (3)

Föreskrifter (1)

Faktasida (10)
Vanlig fråga (1)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (2)
Senaste året (10)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Handel & spårbarhet

Här kan du läsa om vad som gäller för handel, export, import och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.

Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter (HVMFS 2017:14)

Spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (HVMFS 2017:14) Ursprunglig utgåva Bemyndigande : 5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Ikraftträdande : 2017-09-01 Ändringsversioner Ändringar

Tidplan Spårbarhet

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag senast 1 oktober 2017.

Bakgrund till införandet av spårbarhetssystemet

EU har krav på ökad spårbarhet för fiskeriprodukter utöver de krav som finns i livsmedelslagstiftingen. Anledningen är både ett allmänt be­hov av en förbättrad kontroll av fisket och kon­sumen­ternas behov av in­for­mation om fångsten och dess ursprung.

Registrera ditt företag i spårbarhetssystemet

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag senast 1 oktober 2017.

Nyheter om spårbarhet

Start Handel & spårbarhet Nyheter om spårbarhet Taggar: Spårbarhet Nytt om spårbarhet Prenumerera på nyheter om spårbarhet . Prenumerera på information om spårbarhet Markera rutan och fyll i din e-postadress nedan om du vill ha ett e-postmeddelande

Kort om spårbarhet i Sverige

HaV har i flera år arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik. Här kan du i korthet läsa mer om införandet av spårbarhetssystemet.

Kom ihåg att registrera ditt företag i spårbarhetssystemet!

Start Handel & spårbarhet Taggar: Spårbarhet Kom ihåg att registrera ditt företag i spårbarhetssystemet! Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även