Sökresultat

 • Anställning (44)
 • Arbetstid (7)
 • Avtal (2)
 • Blanketter (2)
 • Chef (24)
 • Handbok (1)
 • Visa fler
 • Intern service (1)
 • Ledighet (5)
 • Lokaler (5)
 • Lön (7)
 • Organisation (1)
 • Rekrytering (5)
 • Rutin (9)
 • Sjukskrivning (7)
 • Styrdokument (15)
 • Säkerhet (5)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (3)
 • Tjänsteresa (4)
 • Vägledning (2)

 • Jobba hos oss (3)
 • Medarbetarsidor (41)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (29)
 • Faktasida (14)
 • Kalenderhändelse (1)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (32)
 • Mer än ett år sedan (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu Vi använder extern oberoende part för att mäta upplevelsen hos dig som söker

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Faktasida: Villkor och förmåner

Villkor och förmåner

Bra arbetsvillkor och intressanta arbetsuppgifter. Att arbeta hos oss ska främja både din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Faktasida: Vanliga frågor om karriär och praktik

Vanliga frågor om karriär och praktik

Det är många som vill arbeta hos oss och det är vi glada för. Vi får ofta frågor som berör rekrytering, examensarbeten, praktikplatser, sommarjobb och efterfrågad/lämplig utbildning. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om karriärvägar tillsammans med våra svar.

Dokument: Löneutbetalning

Löneutbetalning

Du får oftast din lön utbetald den 25:e. Tillägg och avdrag görs på lönen månaden efter, beroende på hur avdraget eller tillägget ser ut.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Dokument: Skyddsrond

Skyddsrond

Den här rutinen beskriver hur genomförandet av fysisk skyddsrond och skyddsrond i våra tjänstbilar ska gå till.

Faktasida: Hantering av läkarintyg

Hantering av läkarintyg

Läkarintyg ska skickas till chefen från åttonde sjukdagen, som i sin tur ansvarar för att meddela lönefunktionen. Chefen ska kunna bedöma rätten till sjuklön och frånvaro och rehabiliteringsbehov utifrån information i läkarintyget