Sökresultat

 • Årsredovisning (9)
 • Ekonomi (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (5)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Rutin (1)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (2)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Publikationer (5)
 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (2)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (5)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (7)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Publikation: Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Under 2016 presenterade vi en färdplan för havsplaneringen, och ett nytt spårbarhetssystem för fisk och fiskprodukter inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. Vi har även arbetat för begränsad spridning av invasiva arter som amerikansk hummer och med restaurering av ålgräsängar. Under året har vi avrapporterat 16 regeringsuppdrag.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ung statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Generaldirektören har bestämt att alla anställda ska tidredovisa. Skälet för detta är att tidredovisningen är en viktig förutsättning för att följa upp och redovisa resultatet av vår verksamhet och för att kunna planera för nästa års arbete.

Publikation: Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Miljömålsarbetet la in en högre växel under 2015. Andra viktiga händelser för myndigheten under året var beslutet om ett åtgärdsprogram för havsmiljön, utredningen om de marina skyddade områdena och genomförandet av EU:s nya fiskeripolitik.

Publikation: Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Vi redovisar verksamheten som har bedrivits under 2014. Du kan bland annat läsa om vårt arbete inom de tre förvaltningsområdena vatten, hav och fisk under det gångna året.

Publikation: Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Havs- och vattenmyndigheten redovisar verksamheten som har bedrivits under 2013.

Publikation: Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har genomfört sitt första hela verksamhetsår. Ett år där mycket har hänt i det samlade havs- och vattenarbetet.

Nyhet: Årsredovisningen för 2016 är här

Årsredovisningen för 2016 är här

I årsredovisningen kan du läsa om vårt arbete med regeringsuppdragen och hur vi bidragit till nationella och internationella mål och strategier för en hållbar förvaltning av marina resurser.

Sidansvarig: Webbredaktionen