Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Sik (Coregonus lavaretus)

Sik förekommer i Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och i anslutning till och i sötvattensområden. Sikarna förekommer i ett stort antal olika former och kan bli upp till 30 år gamla.

Sik. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

Siken finns i Bottenviken, Bottenhavet och egentliga Östersjön och i anslutning till sötvatten längs västkusten. Den förekommer också i sötvattensområden i Norrland, Svealand och Götaland.

Lek

Leken sker i älvar eller vid stränder, vanligen under hösten men i undantagsfall även långt in på vintern. Rommens överlevnad är bäst på grus- och sandbottnar.

Faktablad för Sik

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Sikens beteende varierar. Vissa
bestånd vandrar upp i älvar för att leka
medan andra leker längs kusten/
stränderna. Under sommarhalvåret vandrar den mot djupare,
kallare vatten.

Ålder och storlek

Siken blir könsmogen vid 2–5 års ålder och kan bli upp till 30 år gammal.

I vissa bestånd blir individerna aldrig större än cirka 1 1/2 halvt kg, medan de i andra bestånd kan nå en vikt uppåt 5–6 kg.

Levnadssätt

Sikarna förekommer i ett stort antal olika former som i viss mån är genetiskt åtskilda med olika födoval, tillväxthastighet, lekbeteenden och utseende. Dessa indelas översiktligt i vandringssikar, som vandrar till älvar för lek, och stationära sikar som leker i havet eller insjöar.

Vissa sikar är planktonätare hela livet, andra övergår senare till att äta bottendjur och under vissa förutsättningar blir siken också fiskätande.

Siken kräver kallt och förhållandevis syrerikt vatten.

Fiskeregler

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Rapportera in sjuka fiskar

SVA har skapat en rapporteringsportal där sportfiskare i hela Sverige kan rapportera in sjuka och skadade fiskar.

Fångstområde

Fångstområde för sik. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för sik.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar