Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Sik (Coregonus lavaretus)

Sik förekommer i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, samt i anslutning till och i sötvattensområden. Sikarna förekommer i ett stort antal olika former och kan bli upp till 30 år gamla.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

Bottenviken, Bottenhavet och egentliga Östersjön, samt i anslutning till sötvatten längs västkusten. Siken förekommer också i sötvattensområden i Norrland, Svealand och Götaland.

Lek

Leken sker i älvar eller vid stränder, vanligen under hösten men i undantagsfall även långt in på vintern. Rommens överlevnad är bäst på grus- och sandbottnar.

Faktablad för Sik

Läs faktablad
Publicerat:
4 januari 2017

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Sikens beteende är variabelt och vissa
bestånd vandrar upp i älvar för att leka
medan andra leker längs kusten/
stränderna. Siken vandrar mot djupare,
kallare vatten under sommarhalvåret.

Ålder och storlek

Siken blir könsmogen vid 2–5 års ålder.

Siken kan bli upp till 30 år gammal.

I vissa bestånd blir individerna aldrig större än cirka ett halvt kilogram, medan de i andra bestånd kan nå en vikt upp emot 5–6 kilogram.

Levnadssätt

Sikarna förekommer i ett stort antal olika former som i viss mån är genetiskt åtskilda med olika födoval, tillväxthastighet, lekbeteenden och utseende. Dessa indelas översiktligt i vandringssikar, som vandrar till älvar för lek, och stationära sikar som leker i havet eller insjöar.

Vissa sikar är planktonätare hela livet, andra övergår senare till att äta bottendjur och under vissa förutsättningar blir siken också fiskätande.

Siken kräver kallt och förhållandevis syrerikt vatten.

Fiskeregler

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för sik.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för sik.

Rapportera in sjuka fiska

SVA har skapat en rapporteringsportal, https://rapporterafisk.sva.se. Via den kan sportfiskare i hela Sverige rapportera in sjuka och skadade fiskar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2017-02-07

Sidansvarig: Joakim Jacobzon