Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Sandskädda (Limanda limanda)

Sandskädda förekommer i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och södra Östersjön.

Sandskädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker under april till augusti i Skagerrak
och Kattegatt och i Östersjön under april–
juni. Vid leken söker sig sandskäddan till djupt vatten från 30 meter och nedåt. Rom och yngel är pelagiska (i den fria vattenmassan).

Vandringar

Gör lekvandringar till djupare vatten.

Faktablad för Sandskädda

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Hanar blir könsmogna vid 2–4 års ålder och honor vid 3–5 år.

Maximal ålder och storlek

Sandskäddans maximala ålder är 13 år. Längd upp till 40 centimeter och vikt cirka 1 kilogram. Större exemplar från andra vatten finns rapporterat.

Biologi

Arten uppehåller sig nära kusten på sand eller lerbottnar från 2 ner till 200 meters djup.

Sandskäddans föda består av borstmaskar, kräftdjur, ormstjärnor, snäckor och musslor. Sandskäddan betraktas ofta som konkurrent om födan till den ekonomiskt mer värdefulla rödspättan.

Fångstområde

Fångstområde för sandskädda. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för sandskädda.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar