Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Ostron (Ostrea edulis)

I svenska havsområden förekommer europeiskt ostron i Skagerrak och då främst i den norra och mellersta delen av Bohuslän.

Ostron. Illustration.

Ostronet är tvåkönat och byter kön under hela sin livstid beroende på temperatur. Illustration: Lennart Molin.

Lek

Europeiskt ostron är beroende av hög temperatur, hög salthalt och riklig näringstillgång för sin fortplantning.

Under hela sina liv skiftar de kön beroende på temperatur och näringsförhållanden. Vid relativ tidig ålder och vid minst 12°C blir de könsmogna som hanar. Är sommartemperaturen 15–16°C kan de växla kön och bli honor var tredje till fjärde år. Däremellan fungerar ostronen som hanar.

Spermierna avges fritt i vattnet på sommaren och de cirka en miljon äggen befruktas i honans mantelhåla där de stannar en vecka tills larverna utvecklas.

Faktablad för Ostron

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Larverna lever i den fria vattenmassan och driver med strömmarna i 10–20 dagar innan de bottenfäller.

De håller sig svävande med hjälp av ett flimmerhårförsett segel. När de bottenfäller är det viktigt att de hamnar i närheten av ett fast föremål som de kan fästa på. Hamnar de på ler- eller slambotten är möjligheterna till överlevnad liten.

Med lite kalk som avsöndras från mantelkanten kittas det vänstra skalet fast vid underlaget. Från denna stund är ostronet fast vid sin växtplats.

Ålder och storlek

Europeiskt ostron könsmognar vid en ålder av 8–10 månader. Exemplar där åldern beräknats till 30 år har fångats.

Exemplar där åldern har beräknats till 30 år har fångats.

Biologi

De lever från strandkanten till cirka 20 meters djup i kraftigt strömmande vatten. Temperatur och näringstillgången är av avgörande betydelse under ostrons hela livscykel. I svenska vatten lever arten på gränsen av sitt utbredningsområde.

Information om ostronfiske

Information om minimimått och fiskemetoder för fiske efter ostron.

Japanskt ostron

Det japanska jätteostronet kommer ursprungligen från Stilla Havet och förekommer i Bohuslän och Halland ner till Falkenberg.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur