Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Ostron (Ostrea edulis)

I svenska farvatten förekommer ostron i Skagerrak och då främst i den norra och mellersta delen av Bohuslän.

Ostron. Illustration.

Ostronet är tvåkönat och byter kön under hela sin livstid beroende på temperatur. Illustration: Lennart Molin.

Lek

Ostron är beroende av hög temperatur, hög salthalt och en riklig näringstillgång för sin fortplantning. Under hela sitt liv skiftar den kön beroende på temperatur och näringsförhållanden.

Vid en relativt tidig ålder och vid minst 12 grader blir ostronet könsmoget som hane. Är sommartemperaturen 15–16 grader blir det hona vart tredje till vart fjärde år. Däremellan fungerar ostronet som hane.

Spermierna avges på sommaren och cirka en miljon ägg befruktas i honans mantelhåla där de stannar en vecka innan larverna utvecklas.

Faktablad för Ostron

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Larverna är pelagiska (i den fria
vattenmassan) och driver med strömmarna 10–20 dagar. De håller sig svävande med hjälp av ett flimmerhårförsett segel.

När de bottenfäller är det viktigt att de hamnar i närheten av ett fast föremål som de kan fästa på. Hamnar de på ler- eller slambotten har de svårt att överleva.

Med lite kalk som avsöndras från mantelkanten kittas det vänstra skalet fast vid underlaget. Från denna stund är ostronet fast vid sin växtplats.

Ålder vid könsmognad

Ett ostron blir könsmoget när det är 8–10 månader.

Maximal ålder och storlek

Exemplar där åldern har beräknats till 30 år har fångats.

Biologi

Ostronet lever från strandkanten ut till cirka 20 meters djup i kraftigt strömmande vatten. Temperatur och näringstillgången är av avgörande betydelse för ostronets hela livscykel. Levnadssättet är märkligt då samma individ byter kön under hela sitt liv beroende av temperatur. Arten lever i svenska vatten på gränsen för sitt utbredningsområde.

Information om ostronfiske

Information om minimimått och fiskemetoder för fiske efter ostron.

Japanskt ostron

Det japanska jätteostronet kommer ursprungligen från Stilla Havet. Det växer snabbt och är nu det ostron som odlas mest i världen. Till Europa kom det 1966, när det hämtades för att odlas på franska atlantkusten. De odlade japanska jätteostronen kallas även för Pacific Oyster, franska ostron eller Fine de Clair.

Fångstområde

Fångstområde för ostron. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för ostron.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-02-13

Sidansvarig: Webbredaktionen