Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram

Hotade arter och naturtyper med åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram (ÅGP) är viktiga verktyg för att rädda ett urval hotade arter och deras livsmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna de akvatiska åtgärdsprogrammen, och för att uppdatera programlistan.

Totalt sexton arter och fem naturtyper finns för närvarande på Havs- och vattenmyndighetens programlista.

Exempel på arter och naturtyper med åtgärdsprogram

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram