Förslag till havsplaner, granskningshandling

Detta dokument är granskningsversionen av förslag till havsplaner, så som de ser ut efter de tusentals förslag och synpunkter HaV fick i samrådet.

Sammanfattning

Detta dokument är granskningsversionen av förslag till havsplaner, så som de ser ut efter de tusentals förslag och synpunkter HaV fick i samrådet.

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Havsplanen ska vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av planen.

År 2018 samrådde vi om förslag till statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Detta dokument är alltså förslag reviderade utifrån synpunkter i samrådet.

Förslag till havsplaner är på granskning med möjlighet att lämna synpunkter mellan 14 mars och 14 juni 2019.

Publicerad: 2019-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion