Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet

Kustfisk är ett essentiellt element för att bedöma status i kustregionen för att illustrera negativa förändringar i ekosystemet. Rapporten ingår i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Omslag för publikation

Sammanfattning

MSDF står för Marine Strategy Framework Directive (Havsmiljödirektivet) och innebär en bedömning av övergripande ekologisk status. Bedömningen har en skala som går från dålig, otillfredsställande, måttlig, god och vidare till hög.

Rapporten beskriver hur förekomsten av pelagiska fiskar, abborre och karp kan användas som indikatorer för att bedöma tillståndet i våra kustvatten, och för att övervaka dessa på ett kostnadseffektivt sätt.

Publicerad: 2017-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion