Förvaltning av de okända och
ohanterliga

Rapporten är ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten och visar på indikatorer för främmande arter i marin miljö – svårigheter
och möjligheter.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Den mänskliga introduktionen av främmande arter antas fortsätta accelerera på grund av den ökande globaliseringen. Detta utgör ett allvarligt hot mot biologisk mångfald och tillhörande produktion av ekosystemtjänster.

Främmande arter är mycket svåra att utrota eller kontrollera i marin miljö när de väl anlänt. Därför behöver åtgärder mot främmande arter fokusera på att förhindra deras ankomst. För att kunna följa upp åtgärderna bör ett
miljöövervakningsprogram vara utformat så att nya arter upptäcks så tidigt som möjligt för att ge en chans att sätta in åtgärder för att begränsa vidare spridning.

Eftersom åtgärder mot främmande arter är mycket svåra efter de väl
har anlänt och åtgärder därmed bör fokusera på att förhindra nya introduktioner, kommer resultatet av en sådan indikator vara hanterbart och långsiktigt säkra tillhandahållandet av ekosystemtjänster.

Publicerad: 2017-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion