Djurplanktonindikator för
statusklassning i Östersjön

Det här är en bedömning av övergripande ekologisk status. Rapporten beskriver hur förekomsten av pelagiska fiskar som abborre och karp kan användas som indikatorer för att bedöma tillståndet i våra kustvatten, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Omslag för publikation

Statusklassning inom MSFD i Östersjön

MSDF står för Marine Strategy Framework Directive (Havsmiljödirektivet) och innebär en bedömning av övergripande ekologisk status. Bedömningen har en skala som går från dålig, otillfredsställande, måttlig, god och vidare till hög.

Rapporten beskriver hur förekomsten av pelagiska fiskar, abborre och karp kan användas som indikatorer för att bedöma tillståndet i våra kustvatten, och för att övervaka dessa på ett kostnadseffektivt sätt.

Publicerad: 2017-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion