Sammanfattning av Havs- och vattenforum 2017

Rapporten ger en kort sammanfattning av konferensen Havs- och vattenforum 2017.

Omslag till rapport.

När Havs- och vattenforum i Göteborg arrangerades för femte gången i ordningen, var inriktningen både nationell och internationell. Utöver att, som tidigare år, vara ett forum för människor som arbetar med förvaltningen av våra svenska vattenresurser, var avsikten att koppla ihop de lokala, regionala och nationella frågorna med de globala hållbarhetsmålen och FN:s Agenda 2030. Havs- och vattenforum 2017 var också en del i förberedelserna inför FN:s havskonferens, The Ocean Conference 5–9 juni, med Sverige och Fiji som värdländer.

Temat var ”Från källa till hav”, och på programmet, som delvis hölls på engelska, fanns flera internationella talare. Men som vanligt var spännvidden stor. Konferensen handlade om brett som smalt, lokalt som globalt. Vi lyssnade på ministrar, generaldirektörer, lokala aktörer och ideella organisationer. Vi testade ett digitalt fiskspel, minglade, pratade marin pedagogik och diskuterade globala hållbarhetsmål.

Den här rapporten ger en kort sammanfattning av Havs- och vattenforum 2017. Mer dokumentation, bilder och bakgrundsmaterial finns på Havs- och vattenforums hemsida.

Publicerad: 2017-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion