EU-bad

Hitta på sidan

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna.

Skyltar visar på vattenkvaliteten

Skyltar som visas vid EU-bad. Illustration.

Skyltar med dessa symboler finns endast vid EU-bad där badvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet.

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har. Dels görs en klassning i fyra nivåer utifrån tidigare säsongers provtagningsresultat:

  • utmärkt
  • bra
  • tillfredsställande
  • dålig

Dels bedöms den aktuella kvaliteten utifrån senaste provtagningen. Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig ska det finnas en skylt som avråder från bad.

Vem ansvarar för EU-bad?

Det är kommunerna som sköter EU-baden under badsäsongen enligt gällande regelverk. De lägger information om varje EU-bad på webbplatsen Badplatsen om bland annat algblomning eller föroreningar och vad som görs för att åtgärda dessa.

Officiell badsäsong

Varierar i Sverige beroende på landsdel, som längst mellan 21 juni och 20 augusti.

Havs- och vattenmyndighetens roll är att vägleda kommunerna i arbetet med EU-baden.

Publicerad: 2014-05-27
Uppdaterad: 2019-05-07
Sidansvarig: Webbredaktion