Fiskar och skaldjur i Vänern

På den här sidan hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever i Vänern. Vi redovisar några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också främmande, hotade och fredade arter.