Sandskädda

Hitta på sidan

Sandskädda (Limanda limanda) förekommer i Skagerrak, Kattegatt,
Öresund och södra Östersjön.

Sandskädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker under april–augusti i Skagerrak och Kattegatt och i Östersjön under april–juni. Vid leken söker sig sandskäddan till djupt vatten från 30 meter och djupare. Rom och yngel lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Sandskäddan gör lekvandringar till djupare vatten.

Ålder vid könsmognad

Hanar blir könsmogna vid 2–4 års ålder och honor vid 3–5 år.

Maximal ålder och storlek

Sandskäddans maximala ålder är 13 år. Längd upp till 40 cm och vikt cirka 1 kg. Större exemplar från andra vatten finns rapporterat.

Biologi

Arten uppehåller sig nära kusten på sand eller lerbottnar från två ner till 200 meters djup.

Sandskäddans föda består av borstmaskar, kräftdjur, ormstjärnor, snäckor och musslor. Sandskäddan betraktas ofta som konkurrent om födan till den ekonomiskt mer värdefulla rödspättan.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler

Fångstområde

Fångstområde för sandskädda. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av sandskädda 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion