Rödspätta

Hitta på sidan

Rödspätta (Pleuronectes platessa) förekommer i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Öresund och södra Östersjön.

Rödspätta. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

I Nordsjön sker leken under januari-mars och i Kattegatt mellan februari-mars och där på ett djup mellan 30-40 meter. Lek förekommer troligtvis även i Bälthavet. Ägg och larver är planktoniska (flyter fritt i vattnet).

Vandringar

Omfattande lekvandringar företas av vissa bestånd medan andra är stationära.

Ålder vid könsmognad

I Skagerrak, Kattegatt, Öresund och södra Östersjön är hälften av rödspättorna könsmogna vid två års ålder.

Maximal ålder och storlek

Rödspättan kan bli minst 50 år gammal. Längden kan nå upp till 95 cm i Västerhavet och 50 cm i Östersjön, och vikten upp till sju kg.

Biologi

Rödspättan är en utpräglad kustfisk som gräver ner sig på relativt grunda sand- och lerbottnar från 25 cm ner till 50 meters djup. Arten tål bräckt vatten och vistas även i älvmynningar och förekommer långt in i Östersjön. Den äter musslor, tagghudingar och andra bottendjur. Som för alla plattfiskar är det framför allt de unga individerna som håller sig på grunt vatten medan de äldre återfinns längre ut.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler

Fångstområde

Fångstområden för rödspätta. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av rödspätta 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Relaterad information

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion