Id

Hitta på sidan

Id (Leuciscus idus) är en karpfisk som lever både i sött och bräckt vatten. I Sverige finns arten längs kusterna i Öresund, Östersjön, Bottenhavet och i många av inlandets stora sjöar och vattendrag.

Id. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Namn

Engelskt namn: Ide

Namnet id kommer troligen från ett indoeuropeiskt ord med betydelsen ´brinna, skina´ på grund av sin silverne lyster. Lokala namn är ort, ört, falsk lax, dyngprins, idbarn, tjockfälling, harrinack och harnacke.


Iden är Hälsinglands landskapsfisk.

Lek och vandringar

Iden föredrar relativt klart vatten men klarar sig även i mer näringsrika och grumliga vatten. De flesta bestånd vandrar tidigt på våren upp från kusten eller en insjö och leker i rinnande vatten, men även grund i sjöar kan duga som lekplatser.

Efter leken vandrar de tillbaka till sjön eller kusten. Som flera andra arter som vandrar upp i vattendrag för att leka har bestånden av id tagit skada av dammar som hindrar deras vandring.

Utseende

Iden har röda buk- och analfenor och kroppsformen liknar mörtens. Ögonen är, till skillnad från mörtens, gula och fjällen mindre.

Kroppen är silverfärgad, som mörtens, hos unga individer men blir mer guldglänsande hos de vuxna. Iden förväxlas ibland med färnan som dock har större och mörkare fjäll, bredare huvud och en rundad analfena.

Föda

Födan utgörs i yngre åldrar av bottendjur medan de större idarna kan ha ett betydande inslag av fisk i dieten.

Ålder och storlek

Tillväxten är generellt relativt snabb, den blir könsmogen efter 5–6 år och kan uppnå en ålder över 20 år. I Sverige är sportfiskerekordet ca 3,6 kg (på drag) vilket antyder att fiskar över 3 kg är mycket ovanliga i landet.

Fiske och odling

I Sverige har iden inget ekonomiskt värde som matfisk och fiskas därför inte kommersiellt. I öststaterna däremot, uppskattas den som föda och särskilt i Ryssland bedrivs ett omfattande fiske. Den är eftertraktad bland många svenska metare men fångas också som bifångst vid vanligt spinnfiske efter andra arter. I Tyskland odlas en rödfärgad variant, Goldorfe, som prydnadsfisk i dammar och bassänger.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion