Gråsej (Pollachius virens)

Gråsej lever i nordatlanten och i svenska vatten förekommer arten främst i Skagerrak och Kattegatt men kan uppträda sporadiskt även i Öresund och södra Östersjön

Gråsej. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Lek

Leken sker under januari–mars i fritt vatten på omkring 200 meters djup. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs rapporten
Publicerad:
4 februari 2020

I resursöverikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Arten utför vandringar mellan lekplatser och uppväxtområden.

Ålder och storlek

Fisken blir könsmogen vid en ålder av 4–6 år.

Den hittills högsta noterade åldern är 27 år. Gråsej med längd över 1 meter och vikt över 20 kg har fångats.

Levnadssätt

Gråsej vandrar i stim utanför kusten men går även in i fjordar. Den finns både i ytvattnet och nära botten. Gråsej jagar i stim genom att omringa stim av småfisk varpå de tränger upp dem mot ytan. Små individer äter framför allt djurplankton (till exempel krill och copepoder) medan födan för individer över 60 cm utgörs främst av fisk såsom sill, skarpsill, blåvitling, vitlinglyra och kolja.

Publicerad: 2017-01-04
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information