Gråsej

Hitta på sidan

Gråsej (Pollachius virens) lever i nordatlanten och i svenska vatten förekommer arten främst i Skagerrak och Kattegatt men kan uppträda sporadiskt även i Öresund och södra Östersjön

Gråsej. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Lek

Leken sker under januari–mars i fritt vatten på omkring 200 meters djup. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Arten utför vandringar mellan lekplatser och uppväxtområden.

Ålder och storlek

Fisken blir könsmogen vid en ålder av 4–6 år.

Den hittills högsta noterade åldern är 27 år. Gråsej med längd över 1 meter och vikt över 20 kg har fångats.

Levnadssätt

Gråsej vandrar i stim utanför kusten men går även in i fjordar. Den finns både i ytvattnet och nära botten. Gråsej jagar i stim genom att omringa stim av småfisk varpå de tränger upp dem mot ytan. Små individer äter framför allt djurplankton (till exempel krill och copepoder) medan födan för individer över 60 cm utgörs främst av fisk såsom sill, skarpsill, blåvitling, vitlinglyra och kolja.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Publicerad: 2017-01-04
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion