Vem avgör vilken vattenmängd som är rimlig att avstå och vilket underlag behöver finnas avseende vattenbalansberäkningar m.m.?

Länsstyrelsen avgör vilken vattenmängd som är rimlig att avstå, hur ett eventuellt föreläggande ska utformas och vilket underlag som behövs.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, se 21 kap. 1 § andra stycket miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som också är sista instans.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion