Vad ryms inom begreppet "allmän vattenförsörjning"? Är det dricksvatten i sin exakta betydelse som avses? Kan även det kommunala vatten som används i industrier omfattas?

I lag om allmänna vattentjänster (2006:412) definieras vattenförsörjning som ” tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning”. Allmän vattenförsörjning innefattar således både dricksvatten och vatten som används för andra ändamål i hemmet såsom bad, disk och tvätt. I leveransavtalen med industriella verksamheter kan finnas villkor som gör det möjligt för VA-huvudmannen att begränsa eller avbryta vattenleveranserna vid perioder när det råder allmän vattenbrist.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion