Kan ett föreläggande 2 kap. 10 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet begränsa ett rättskraftigt tillstånd?

Ja, enligt 24 kap. 1 § miljöbalken får ett föreläggande enligt 2 kap. 10 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet begränsa ett rättskraftigt tillstånd.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion