Kan en verksamhetsutövare som anser att det allmänna missbrukat sin rätt kräva kompensation för det?

Rätten till ersättning påverkas av inte av huruvida det allmänna haft skäl för att tillämpa bestämmelsen eller inte. Har en vattenrättsinnehavare tvingats avstå vatten har denne rätt till skälig ersättning. Möjligen skulle ersättningen kunna bli högre om det visar sig att länsstyrelsen saknat fog för att tillämpa bestämmelsen eftersom bestämmelserna om vårdslös myndighetsutövning i skadeståndslagen (3 kap. 2 §) då skulle kunna aktualiseras.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion