Kan bestämmelsen användas till förmån för en verksamhetsutövare som inte har vattendom om verksamhetsutövaren tillhandahåller dricksvatten?

Det finns inget krav på att den verksamhetsutövare till vars förmån som bestämmelsen används har tillstånd till vattenuttag. Kravet är att vatten behövs för att tillgodose den allmänna vattenförsörjningen eller något annat allmänt behov.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion