Har det för tillämpningen av bestämmelsen betydelse om vattenbrist råder i en större region eller bara lokalt?

Den geografiska omfattningen av vattenbristen kan ha betydelse för bedömningen av hur allvarlig vattenbristen är, men i strikt mening saknar den geografiska omfattningen av vattenbristen betydelse för tillämpningen av bestämmelsen. En annan sak är att större ytvattentäkter kan minska risken för att det uppkommer vattenbrist och därmed behovet av att tillämpa bestämmelsen.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion