Nya föreskrifter 2022

Hitta på sidan
Register 2022

Register över HVMFS beslutade under år 2022

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:23) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 24.3 kB.

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:22) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar Pdf, 33.1 kB.

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:21) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 23.8 kB.

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:20) om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskeredskap Pdf, 28.4 kB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:19) om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:16) och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724) Pdf, 23.7 kB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:18) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 30.2 kB.

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:17) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19)om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 171.6 kB.

16

Kungörelse (HVMFS 2022:16) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens förteckning (HVMFS 2020:25) över prövningsgrupper som avses i 39 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Pdf, 28.4 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:15) om ändring i Havs- och vattenmyndigheternas föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 154.4 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:14) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 36.5 kB.

Rättelseblad Pdf, 101.3 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:13) om förbud mot svenskt trålfiske efter siklöja under återstoden av år 2022 Pdf, 23.9 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:12) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak Pdf, 108.1 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 28.2 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:10) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 134.2 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:9) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 Pdf, 130.5 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:8) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 165.3 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 191.5 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 129.8 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS:2022:5) om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i Skagerrak Pdf, 250.3 kB.

Rättelseblad Pdf, 109.5 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 143.6 kB.


3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:3) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 138.8 kB.

Rättelseblad Pdf, 131 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:2) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 23.8 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:1) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 32 kB.


Publicerad: 2022-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion