Nya föreskrifter 2021

Register 2021
Register över HVMFS beslutade under år 2021
25Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs-- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden Pdf, 131.6 kB.
24Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak. Kattegatt och Östersjön Pdf, 146.3 kB.
23Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ett tillfälligt undantag från förbudet mot svenskt trålfiske efter siklöja under återstoden av 2021 Pdf, 128.3 kB.
22Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot svenskt trålfiske efter siklöja under återstoden av 2021 Pdf, 125.2 kB.
21Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 283.1 kB.
20Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak. Kattegatt och Östersjön Pdf, 561 kB.Rättelseblad  s. 1 Pdf, 36.8 kB.Rättelseblad s. 10-12 Pdf, 151.1 kB.
19Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om att upphäva Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:18) in förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2021 Pdf, 125.5 kB.
18Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2021 Pdf, 25.3 kB.
17Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:21) om svenskt fiske i Nordsjön Pdf, 336.4 kB.
16Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 368.4 kB.
15Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 208.3 kB.
14Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 164.1 kB.
13Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 153.7 kB.
12Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i Skagerrak Pdf, 244.9 kB.
11Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 133.4 kB.
10Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 144.9 kB.
9Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 24.2 kB.Rättelseblad Pdf, 6.1 kB.
8Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 35.5 kB.
7Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen Pdf, 204.9 kB.
6Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 606.6 kB.
5Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:3) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak Pdf, 102.6 kB.
4Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i Skagerrak Pdf, 75.5 kB.
3Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak Pdf, 78.9 kB.
2Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar Pdf, 19.5 kB.
1Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 242.5 kB.Rättelseblad Pdf, 19.1 kB.
Publicerad: 2021-12-29
Uppdaterad: 2021-10-08
Sidansvarig: Webbredaktion