Nya föreskrifter 2021


Register 2021

Register över HVMFS beslutade under år 2021

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs-- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden Pdf, 131.6 kB.

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak. Kattegatt och Östersjön Pdf, 146.3 kB.

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ett tillfälligt undantag från förbudet mot svenskt trålfiske efter siklöja under återstoden av 2021 Pdf, 128.3 kB.

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot svenskt trålfiske efter siklöja under återstoden av 2021 Pdf, 125.2 kB.

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 283.1 kB.

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak. Kattegatt och Östersjön Pdf, 561 kB.

Rättelseblad Pdf, 36.8 kB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om att upphäva Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:18) in förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2021 Pdf, 125.5 kB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2021 Pdf, 25.3 kB.

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:21) om svenskt fiske i Nordsjön Pdf, 336.4 kB.

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 368.4 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 208.3 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 164.1 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 153.7 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i Skagerrak Pdf, 244.9 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 133.4 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 144.9 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 24.2 kB.

Rättelseblad Pdf, 6.1 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 35.5 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen Pdf, 204.9 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 606.6 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:3) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak Pdf, 102.6 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i Skagerrak Pdf, 75.5 kB.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak Pdf, 78.9 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar Pdf, 19.5 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 242.5 kB.

Rättelseblad Pdf, 19.1 kB.


Register 2020

Register 2020 (tryckt version)

Publicerad: 2021-12-29
Uppdaterad: 2021-10-08
Sidansvarig: Webbredaktion