Nya föreskrifter 2020

Register 2020

Register över HVMFS beslutade under år 2020

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:26) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynförordnandenPDF

25

Havs- och vattenmyndighetens förteckning (HVMFS 2020:25) över prövningsgrupper som avses i 39 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheterPDF

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:24) om förbud mot visst svenskt fiske i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2020 PDF

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:23) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:22) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:21) om svenskt trålfiske i NordsjönPDF

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:20) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:19) om upphävande av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön i den del föreskrifterna gäller 3 kap. 12 f §PDF

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:17) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2020PDF

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:17) om om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2020PDF

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:16) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräftaPDF

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:15) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdenaPDF

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:14) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräftaPDF

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:13) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdenaPDF

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:10) om upphävande av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2000:1) om svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak och NordsjönPDF

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:8) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF

7


Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstilltråde och kontroll på fiskets områdePDF

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstilltråde och kontroll på fiskets områdePDF

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdenaPDF

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:1) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF


Publicerad: 2021-01-12
Uppdaterad: 2020-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion