Nya föreskrifter 2020

Register 2020

Register över HVMFS beslutade under år 2020

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:26) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden Pdf, 114.7 kB.

25

Havs- och vattenmyndighetens förteckning (HVMFS 2020:25) över prövningsgrupper som avses i 39 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Pdf, 220 kB.

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:24) om förbud mot visst svenskt fiske i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2020 Pdf, 113.8 kB.

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:23) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 213.6 kB.

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:22) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 141.8 kB.

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:21) om svenskt trålfiske i Nordsjön Pdf, 41.8 kB.

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:20) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 37.1 kB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:19) om upphävande av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön i den del föreskrifterna gäller 3 kap. 12 f § Pdf, 10.8 kB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:17) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2020 Pdf, 16.2 kB.

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:17) om om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2020 Pdf, 16.6 kB.

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:16) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta Pdf, 12.2 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:15) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 9.1 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:14) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta Pdf, 215.7 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:13) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 13.3 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 35.2 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 13.8 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:10) om upphävande av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2000:1) om svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön Pdf, 10.8 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 134.1 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:8) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 26.6 kB.

7


Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 21 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstilltråde och kontroll på fiskets område Pdf, 118.4 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 181.3 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstilltråde och kontroll på fiskets område Pdf, 11 kB.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 129 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 122.2 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:1) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 199.5 kB.


Publicerad: 2021-01-12
Uppdaterad: 2020-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion